Chronische gewrichtsklachten of lipoedeem?

 DAY-1 biedt binnen de regio Amsterdam-Utrecht en Zwolle multidisciplinaire trajecten met een duurzaam effect voor de bewuste zorgconsument met chronische gewrichtsklachten of lipoedeem.

PRAKTIJK GESLOTEN

In verband met het Corona-virus en de door de regering genomen maatregelen en gegeven adviezen, is DAY-1 gesloten tot en met 5 april. 
Er wordt nu onderzocht hoe we de geplande afspraken kunnen inhalen en wat de mogelijkheden zijn voor online advies.

Voor vragen kun je mailen naar :
info@day-1.nl

Vriendelijke groet en take care,
Marinka Maas

coronavirus DAY-1 gesloten
DAY-1 Amsterdam Amstelveen Utrecht Zwolle

Visie

Evolutie van de mens - een complementaire visie
We zijn sinds het ontstaan van de mens (200.000 jaar geleden) genetisch weinig veranderd. Onze leefomstandigheden zijn echter de laatste decennia drastisch veranderd. Binnen de leefstijlgeneeskunde noemen we dit de
"evolutionaire mis-match" > we worden er chronisch ziek van.


Leefstijlgeneeskunde is de geneeskunde van de toekomst. DAY-1 past de kennis en inzichten uit deze nieuwe wetenschap toe in de behandelingen.

De therapie van DAY-1 is gericht op het structureel verminderen van de klachten op de lange termijn. Je krijgt kennis over het ontstaan van je klachten en hoe je dit proces kunt stoppen en mogelijk omdraaien. 

 DAY-1 gebruikt hierbij:

Werkwijze

DAY-1 werkt met trajecten. Waarom?
Voor een duurzaam effect is een gestructureerde, opbouwende en multi-disciplinaire aanpak noodzakelijk. Des te langer klachten bestaan, des te meer lichaamsprocessen er verstoord zijn. Dit is helaas niet binnen één sessie op te lossen.

Binnen de trajecten wordt per persoon bekeken waar als eerste aan gewerkt moet worden. DAY-1 werkt niet met strak-omlijnde protocollen, maar levert individueel maatwerk. Ook het laten doen van laboratoriumonderzoek behoort tot de mogelijkheden. We brengen eerst in kaart wellke werkingsmechanismen er verstoord zijn in het lichaam. Hierna gaan we stapsgewijs aan de slag om deze te optimaliseren.

Door samenwerking met enkele leveranciers, kun je via DAY-1 korting krijgen op de aanbevolen suppletie.

e-book

GRATIS E-BOOK

Mijn 4 "beste basics" voor meer energie & focus

Het laatste nieuws

Lipoedeem Zwolle

5 maart = vol 
Volgende datum: 2 april

lipoedeem lipolymfoedeem

Een prachtig compliment

jaarprogramma lipoedeem lipolymfoedeem mijdrecht zwolle

Gratis informatieavond in Zwolle

Maak een afspraak

Een eerste kennismaking is gratis & vrijblijvend.

Voor vragen of het maken van een afspraak, neem je contact op via onderstaand formulier.

Direct contact

Marinka Maas
info@day-1.nl
06 154 606 99


Openingstijden

Maandag & donderdag  9:00-18:00
Dinsdag & vrijdag            9:00-13:00
(Eventueel andere tijden in overleg)

Voor openingstijden Zwolle, klik HIER