Missie en visie DAY-1 mijdrecht

MISSIE & VISIE

DAY-1 staat voor het toegankelijk maken van positieve gezondheid voor elke persoon. Gezondheid wordt hierbij als volgt gedefinieerd:

 “Het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven“ 
(Machteld Huber, 2011)


DAY-1 wil via het concept van "Intermittent Living" haar cliënten handvatten bieden om binnen alle aspecten van het leven flexibel te kunnen zijn. De cliënt neemt vervolgens zelf de regie en verantwoordelijkheid om dit naar eigen inzicht toe te passen binnen zijn/haar leefomstandigheden.