Privacybeleid

Hier leest u hoe DAY-1 omgaat met de persoonsgegevens die via de website worden verkregen, alsmede de gegevens die nodig zijn voor een goede dossiervoering indien u als cliënt/patiënt in behandeling komt.

De dossiervoering wordt gedaan in een beveiligde digitale online omgeving (MijnDiad) en kunnen enkel door de therapeut worden ingezien. De gegevens worden gebruikt om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen.

Mogelijk benodigde gegevens:
* NAW-gegevens
* geslacht
* contactinformatie (e-mailadres / telefoonnummer)
* zorgverzekering & huisarts
* BSN
* betalingsgegevens

Gebruik van gegevens voor:
* verstrekking van gegevens aan derden - zoals zorgverzekeraar of huisarts - op basis van wettelijke verplichtingen
* het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg
* financiële administratie en afhandeling
* informatievoorziening en afhandelen van vragen uwerzijds

Privacy op de factuur
De factuur bevat alle informatie die noodzakelijk is om deze in te kunnen dienen bij uw zorgverzekeraar:
* uw NAW-gegevens
* uw klantnummer en geboortedatum
* datum van de behandeling
* uw verzekeringsnummer
* omschrijving van het type behandeling

Bewaartermijn:
DAY-1 heeft een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar voor medische gegevens.

____________________________________________________________________________________ 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. 


In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: 


Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door je Cookie-instellingen aan te passen.


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.